Prezes Zarzádu DWG Polska z przedstawicielami Polskiej Izby Gospodarczej w Holandii. Zarzád DWG Polska podczas otwarcia Forum. Rozmowa z Marszaøkiem Województwa Mazowieckiego .